Neova Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Neova Sigortadan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alın Rahat Edin

Sigortam12

7/6/20233 min read

white and black dice on orange surface
white and black dice on orange surface

Neova Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik bir sağlık problemi veya kaza sonucunda alacağınız sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceğiniz fark ücretini teminat altına alın!

Neova Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan ek ücretlerin teminat altına alındığı bir sigortadır. Tamamlayıcı nitelikte olan bu sigorta, SGK kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık kurumlarından hizmet almalarının ardından karşılaşacakları ilave ücretleri teminat altına almaktadır. Aktif SGK güvenceniz varsa ve 69 yaşın altındaysanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilirsiniz.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarda geçerli limitsiz "yatarak tedavi ve 12 defalık ayakta tedavi" teminatı veya "yatarak tedavi" teminatı içeren sigortası ile acil durumlarda kullanılmak üzere Kara Ambulansı hizmeti de sunmaktayız.

Neova Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri karşılar?

- Yoğun Bakım

- Küçük Müdahaleler

- Operatör Doktor Masrafları

- Oda ya da Yemek

- Refakatçi

- Acil Durum Yatarak Tedavi Giderleri

- Ameliyat Malzemesi

- Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz

- Koroner Anjiyografi

- Evde Bakım

- Suni Uzuv

- Kara Ambulansı

Neova Tamamlayıcı Sağlık Asistans Hizmetleri Nelerdir?

- Doktor Muayene

- Laboratuvar Hizmetleri

- Görüntüleme ve Modern Teşhis

- Acil Durum Ayakta Tedavi Giderleri

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Neova Tamamlayıcı Sağlık Diğer hizmetler:

- Diş Sağlığı Paketi: Diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, diş röntgen filmi, diş teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi gibi ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yılda birer kez faydalanabilirsiniz.

- Online Sağlık Hizmetleri: Online doktor, diyetisyen ve psikolog hizmetlerinden yıl boyunca herhangi bir sınırlama olmadan faydalanabilirsiniz.

- Mamografi veya PSA Paketi: Doktor değerlendirmesi ile 40 yaş üzeri kadınlar Mamografi çekim hizmetinden, erkeklerise PSA hizmetinden yılda bir kez faydalanabilir.

- Check-up Hizmeti: Yılda bir kez faydalanabilirsiniz. Doktor Değerlendirmesi, Akciğer Grafisi Tek Yönlü, EKG, Tam Kan Sayımı (18 Parametre), Tam İdrar Testi, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol

Sigorta kapsamında bakmakla yükümlü olunan tüm aile bireyleri sigortadan faydalanabilir mi?

Tüm aile bireylerinizin Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanması için ayrı ayrı ya da aile poliçenizle birlikte sigortalanması gerekir. Tamamlayıcı Sağlık Sigorta kapsamında her bireyin primi ayrı ayrı hesaplanır / ödenir.

Geçmişte tedavi olunan ya da tedavisi devam eden rahatsızlıklar sigorta kapsamına alınıyor mu?

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Ömür boyu yenileme garantisi sunuluyor mu?

Poliçenizi 3 yıl boyunca kesintisiz yenilerseniz, yapılacak risk değerlendirmesinin sonucuna göre ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilirsiniz.

Sigorta sürem bitince yenileyebilir miyim? Yenilediğimde hasarsızlık indirimi alır mıyım?

Poliçenizi yıllık olarak yenileyebilirsiniz ancak indirim uygulanmaz.

Aile bireylerine yönelik indirim bulunuyor mu?

Aile üyelerinizle birlikte poliçe sahibi olmanız halinde iki kişi de %5 - üç kişi ve üzerinde %10 aile indiriminden faydalanabilirsiniz.

Sigorta kapsamında ilaç ve gözlük teminatı sağlanıyor mu?

Hayır, bu poliçe kapsamında ilaç ve gözlük teminatı bulunmadığı için bu konuda ödeme yapılmamaktadır.

Ödediğim poliçe primlerim için makbuz veriyor musunuz, bu poliçe ile vergi indiriminden faydalanabiliyor muyum?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla birlikte gelir vergisi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Estetik cerrahi, kozmetik veya diyetisyen giderlerimizi karşılıyor musunuz?

Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, rinoplasti, yağ aldırma, meme küçültme vb.), estetik amaçlı her türlü girişim, estetik amaçlı aşı, enjeksiyon ve tedaviler; terleme

tedavisi, jinekomasti; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma, çarpma, yanık gibi durumlar için ödeme yapılmamaktadır.