Generalli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Generalli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Sağlığınız Güvende Olsun. Hemen Teklif Almak için Bize Ulaşın

woman in white button up shirt and blue stethoscope
woman in white button up shirt and blue stethoscope

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sağlığınız ve Güvenceniz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında, SGK kapsamını aşan tedavileri karşılayan bireysel sağlık poliçesine tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) denir.

Sağlık ve Sigorta: Önemli Bir Dostluk

Hayatımız boyunca yanımızda olmasını istediğimiz en yakın arkadaşımız olan sağlığımızı önceliklendiren bir sigorta türüdür.

Sağlık Sigortası ve İhtiyaç Anı

Her gün sağlığımızın elinden sıkı sıkı tutmalı ve ona özen göstermeliyiz. Maalesef, bazen bizim elimizin uzanamadığı zamanlar da vardır. Bu durumlarda sağlık sigortamız devreye girer. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel hastanelerde SGK limitlerini aşan tedavilerin karşılanmasına imkân sağlar. Özel sağlık sigortasına sahip olmayanlar için TSS önemli bir seçenektir.

Generali Sigorta ile Sağlık Güvencesi

Generali Sigorta sağlığınızla olan ilişkinize öncelik verir. Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ve Generali Sigorta anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tedavinizi karşılar. Sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları ile sağlığınızın ve bütçenizin dostudur. Siz de hemen sigortam12.net adresinden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teklifi alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları, seçilen teminatlara göre farklılık gösterir. Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden itibaren ayakta tedavide doktor muayenenizi, görüntüleme hizmetlerini, tahlil, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderlerinizi karşılar. Poliçe kapsamında doktor muayeneleri isteğe bağlı olarak 6, 8, 10 veya 12 adet ile sınırlıdır. Yatarak tedavide ise dahili ve/veya cerrahi yatışları, cerrah veya hekim ücretlerinizi, ameliyat malzeme giderlerini karşılar.

Yatarak Tedavi: Güvence Altında Olun

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren yatarak tedavi gerektiren tıbbi müdahaleleri karşılar.

- Sigortalının dahili ve/veya cerrahi yatışları

- Cerrah veya hekim ücretleri

- Ameliyat malzeme giderleri

Ayakta Tedavi: Sağlığınıza Adım Adım Bakım

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ayakta tedavi gerektiren tıbbi müdahaleleri karşılar. Ayakta Tedavi Teminatı 6, 8, 10 veya 12 adet doktor muayene hakkı ile limitlidir.

- Doktor muayene

- Görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi vb.)

- Tahlil

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri

Diğer Teminatlarla Güvence Altında Olun

- Ameliyat / Cerrahi Müdahale: Limitsiz

- Cerrah / Doktor Ücretleri: Limitsiz

- Yoğun Bakım: Limitsiz

- Hastane Tedavi Ücretleri: Limitsiz

- Acil Tedavi Giderleri: Limitsiz

- Ameliyat Malzemeleri: 30.000 TL

- Küçük Müdahale: Limitsiz

- Diyaliz: Limitsiz

- Koroner Anjiyografi: Limitsiz

- Evde Bakım: 30.000 TL

- Yapay (Suni) Uzuv: 20.000 TL

- Fizik Tedavi: 30 seans, maksimum 2.000 TL limit

- Standart tek kişilik oda, yemek ve refakatçi(1) giderleri: Dahil

Ayakta Tedavi Detayları

- Doktor Muayene: 6, 8, 10 veya 12 adet ile sınırlıdır.

- Laboratuar Hizmetleri: Limitsiz

- Görüntüleme: Limitsiz

- Endoskopik İşlemler: Limitsiz

- İleri Tanı Yöntemleri: Limitsiz

- Tahlil: Limitsiz

- Fizik Tedavi: 30 seans, maksimum 2.000 TL limit

Bu özetle, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın kapsamlı ve güvenilir bir sağlık güvencesi sunduğunu görebiliriz. Sağlığınızı en üst düzeyde korumak ve tedavi maliyetlerini kontrol altında tutmak için tamamlayıcı sağlık sigortasını değerlendirmeniz faydalı olacaktır.